Дейност « назад
“Васстрой консулт” ООД гр. Бургас е започнала дейността си по независим строителен надзор в проектирането и строителството в края на 1999г.

До момента фирмата е изпълнила и изпълнява строителен надзор на над 500 бр. обекти в това число:

1. Жилищни сгради – 51 бр.; 2. Хотели –6 бр.; 3. Ваканционни селища и курортни сгради за сезонно ползване – 10 бр.; 4. Обществени сгради – 12 бр.; 5. Магазини /супермаркети/ и складови бази – 10 бр.; 6. Производствени обекти – 7 бр.; 7. Инфраструктурни обекти – на Общини: Бургас, Карнобат, Айтос, Несебър, Созопол, Средец, Сунгурларе, Поморие, Руен , ВиК и други инвеститори – /Водопроводи извън населени места – 8 бр.; Водопроводи в селища – 55 бр.; Канализации – 34 бр.; Електропроводи 20 кV – 5 бр.; Външни ел. захранвания – 31 бр.; Трафопостове – 13 бр.; Телефонни захранвания – 5 бр; Пътни обекти – 5бр. и др./ 8. Благоустройство, паркоустройство и басейни – 5 бр.; 9. Бензиностанции, газостанции и автосервизи – 5 бр.; 10. Аптеки – 11 бр.; 11. Други обекти – над 170 бр.
Обекти с по-големи РЗП са:
- Хотелски комплекс „Приморец”- РЗП 25326м2;
- Жилищен комплекс в УПИ I-021016, 021017, 021018 /ПИ №44094.21.63, кв.21/ в м. „Рибарницата” по плана на с. Лозенец-РЗП 9228 м2;
- Ваканционно селище “Равда САН СИЙ - 2” в имот 068007 в местност „Хендек тарла” с. Равда-РЗП 9048 м2;
- Представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване в УПИ I-438, м. „Ачмалъци“ землище гр. Созопол - РЗП 7122 м2 и др.