От 17.11.1999г. “Васстрой консулт” ООД – Бургас е с лиценз за независим строителен надзор при проектирането и строителството на 14 вида строителство. През 2004г. фирмата е лицензирана като консултантска фирма с лиценз №ЛК - 000012/05.04.2004 г., а от 07.01.2014 г. правоспособността и е удължена с Удостоверение №РК - 0081/07.01.2014 г. до 07.01.2019 г.

Дружеството е внедрило система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и система за управление по околна среда БДС EN ISO 14001:2005
house
Дейност на фирмата
“Васстрой консулт” ООД гр. Бургас е започнала дейността си по независим строителен надзор в проектирането и строителството в края на 1999г.

До момента фирмата е изпълнила и изпълнява строителен надзор на над 500 бр.
Обекти с нашата оценка
В своята дългогодишна история, благодарение на високия си професионализъм и лоялност към клиента, фирмата е извършила оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на над 500 разнородни обекта на територията на страната и региона.
Васстрой консулт ООД
8000 Бургас
ул. Стефан Стамболов № 118, вх. Ж, ет. 1
Телефон: 056 80 17 12
Факс: 056 83 08 42
GSM: 0888 24 03 75
E-mail: email