Хотели
Хотел с нощен бар – сутерена реконструкция на съществуваща сграда и пристройка в п-л ІХ – 1980, кв.59 ЦГЧ , ул.”Богориди” №42 гр.Бургас./ хотел Плаза /
Семеен хотел в УПИ XIII-748, кв.29, гр. Приморско / хотел Венеция /
Тризвезден хотел “Албиция” ЕООД в УПИ – I – 275, 690, кв. 44 по плана на с. Лозенец, местноста “Тарфа”, Област Бургас.
Семеен хотел и жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ I741, кв.33, гр. Приморско /хотел Ева/
Хотелски комплекс „Приморец”- реконструкция и разширение – І, ІІ, ІІІ /тяло А, тяло Б, тяло В, тяло Г и подземен паркинг/, ІV, V етапи - /тяло Д, тяло Е и тяло Ж/, в УПИ III-2433, кв.1 гр. Бургас по плана на Приморски парк