Жилищни обекти
Жилищна сграда в УПИ V-639, кв. 1, к-с. „Лазур“, гр. Бургас
Жилищна сграда с ВиК домови отклонения в УПИ – XVI – 8, кв.108 на ж.р. “М. Рудник” гр. Бургас
Жилищна сграда в УПИ VIII – 1638, кв.82, ж.к. „Рудник” зона „Г”, гр. Бургас
Жилищна сграда с гаражи в УПИ V – 1638, кв.82, секция „Д”, ж.к. „Рудник”, зона „Г”, гр. Бургас.
Жилищна сграда в УПИ III-42, кв.27а, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас
Жилищна сграда в УПИ II-42, кв.27а, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас.
Сграда със смесено предназначение в УПИ VII-1655, кв. 99, по плана на ЦГЧ гр. Бургас
Жилищна сграда за колективно обитаване, с партер с обслужващи функции в УПИ V-1638, кв.82, ж.к. „М. Рудник”, зона „Г” гр. Бургас
Жилищна сграда с офиси и ресторант в партера в УПИ XIII-5366, кв. 246, гр. Поморие
Смесена сграда, в УПИ ХІV – 689, 680, 691, кв. 22, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас