Магазини /супермаркети/ и складови бази
Търговска къща “Сакар” – надстройка на съществуващ сутерен част от отстъпено право на строеж в имот №25 ПЗ “Север” гр. Бургас
Магазин и складова база на “Качика” ЕООД в УПИ II – 22, кв.60, м. “под шосето” землище гр. Бургас
„Магазин за хранителни стоки „ПЛЮС” / LIDL /, в УПИ XIV, кв.127, по плана ж. к. „М. Рудник”, гр. Бургас
Склад за промишлени стоки на „Бургас Комерс” АД в УПИ IX-7, кв.7, ПЗ „Победа”, гр. Бургас.
Офис сграда с шоурум, в УПИ ХХІV-87, кв.5, ПЗ „Победа“, гр. Бургас
Магазин за хранителни стоки „ПЛЮС”/ LIDL /, в УПИ ХІ-556, 560, кв. 11, ПЗ „Север” ул. „Проф. Яким Якимов” гр. Бургас
Преустройство на складова сграда, с идентификатор №07079.660.15.6, в УПИ IX-7, кв.7, ПЗ „Победа”, гр. Бургас.