Обществени сгради
Обществена сграда с партер на две нива – магазин , три етажа и мансарда в им.Х-1161, кв.84, по плана на ЦГЧ гр.Бургас ул.”Александровска” 87
ЦДГ №3 – І-ви етап /северозападна сграда/ и ажурена ограда, в УПИ I, кв.12 по плана на кв. Крайморие – първи етап
Общностен център – ОДЗ №13 в УПИ I, кв.121, зона В, ж.к. „М. Рудник“ гр. Бургас - I етап
„Общностен център – ОДЗ №13 – Блок Б”, с местонахождение: ПИ, с индификатор 07079.653.615 УПИ І, кв.121, по плана на зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас
„Филиал на ЦДГ „Вълшебство“ №6 – първи етап: Ремонт и вътрешно преустройство за възстановяване функцията на съществуваща сграда като детска ясла и градина , с местонахождение: ПИ с идентификатор: №07079.607.359 по КК на гр. Бургас, УПИ І, в кв. 31, по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас
Административно – търговска сграда в УПИ XI-958, кв. 128, ул. “Александровска” №111 гр. Бургас