Ваканционни селища и курортни сгради за сезонно ползване
Жилищен комплекс в УПИ I-021016, 021017, 021018 в м. „Рибарницата” по плана на с. Лозенец, Община. Царево –строителство
Ваканционно селище “Равда САН СИЙ - 2” в имот №068007, м. „Хендек тарла„ с. Равда, Община Несебър
Представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване със сградни ВиК отклонения в УПИ I- 438 в м. „Ачмалъци” в землището на гр. Созопол
Жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ ІІІ-495, кв. 2301, по плана на КК „Сл.бряг – азпад“, Община Несебър