Хотели
Обект Възложител Статус
1 Хотелска сграда в п-л XII-1280, кв.111, ул. “К. Методий” №38 гр. Бургас /хотел Астория/ Димчо Павлов Въведен в експлоатация
2 Хотел с нощен бар – сутерена реконструкция на съществуваща сграда и пристройка в п-л ІХ – 1980, кв.59 ЦГЧ , ул.”Богориди” №42 гр.Бургас./хотел Плаза/ ЕТ „ТВЛ-3- Таня Лефтерова“, гр. Бургас Въведен в експлоатация
3 Семеен хотел в УПИ XIII-748, кв.29, гр. Приморско /хотел Венеция/ „Бласт Инвест“ЕООД, гр. Ямбол Въведен в експлоатация
4 Тризвезден хотел “Албиция” ЕООД в УПИ – I – 275, 690, кв. 44 по плана на с. Лозенец, местноста “Тарфа”, Област Бургас. Албиция” ЕООД, гр.Царево Въведен в експлоатация
5 Семеен хотел и жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ I741, кв.33, гр. Приморско /хотел Ева/ Евдокия Стоянова Николова Въведен в експлоатация
6 Хотелски комплекс „Приморец”- реконструкция и разширение – І, ІІ, ІІІ /тяло А, тяло Б, тяло В, тяло Г и подземен паркинг/, ІV, V етапи - /тяло Д, тяло Е и тяло Ж/, в УПИ III-2433, кв.1 гр. Бургас по плана на Приморски парк „Булгариен Директ Райзен“ ЕООД, гр. Бургас Въведен в експлоатация