Декларация на ръководството
Декларация на ръководството на фирма "Васстрой Консулт" ООД, относно политиката по качеството и околната среда

pdf Декларация на ръководството