Жилищни обекти
Обект Възложител Статус
1 Жилищна сграда на ул. “ М. Герджиков” №12, в п-л V,кв.116 по плана на ЦГЧ гр. Бургас ЕТ „Монолит – Маргарита Дросева“ и др. Въведен в експлоатация
2 Жилищна сграда в п-л Х, кв.40, ул.”Ивайло” 30 „Совамат“ ЕООД, Баю Василев Кайпанов и Ангел Василев Кайпанов Въведен в експлоатация
3 Жилищна сграда на ул.”Александър Велики” 49 ( “Ивайло” 38) „Совамат“ЕООД; „Монолит А.Д.“ЕООД Въведен в експлоатация
4 Жилищна сграда на ул.”Болярска” 5 гр.Бургас „Монолит А.Д.“ЕООД Въведен в експлоатация
5 Жилищна сграда с офиси – сутерен, партер и първи етаж – офис на две нива, 2 и 3 етажи – 2 бр. жилища и таванско помещение – западна застройка ул. “ Ал. Велики “ №3, гр. Бургас. „Доломит - М“ ЕООД Въведен в експлоатация
6 Жилищна сграда – ул. “Княз Борис “ №69, к-с “Възраждане “ гр. Бургас. ЕТ „Монолит – Маргарита Дросева“ и др. Въведен в експлоатация
7 Жилищна сграда в УПИ ХІV-7540, кв. 59, бул. „Иван Вазов“ №61, гр. Бургас “Монолит А.Д.” ЕООД гр.Бургас Въведен в експлоатация
8 Жилищна сграда в УПИ – II – 14, кв.13, к-с “Изгрев” – първи етап. “Монолит А.Д.” ЕООД Въведен в експлоатация
9 Жилищна сграда –секция “Б” – II етап в УПИ – II-14, кв.13, к-с “Изгрев” гр. Бургас “Монолит А.Д.” ЕООД Въведен в експлоатация
10 Жилищна сграда в УПИ-XVI-5860, 5859, кв.32, по плана на к-с “Възраждане”гр. Бургас „Монолит А.Д.“ЕООД Въведен в експлоатация
11 Жилищно – търговска сграда в УПИ – IX-463, кв.174 и домови ВиК отклонения по плана на ЦГЧ на гр. Бургас „ЕС ПИ ЕС” ЕООД Въведен в експлоатация
12 Жилищни сгради в УПИ XIII – 7329, кв.48 по плана на Ж.К. “Възраждане”, ул. Фердинандова №89 гр. Бургас „Рейдес“ООД Въведен в експлоатация
13 Жилищно – търговска сграда в УПИ XIV-7389, кв.39, ул. “Ал. Велики” №72, гр. Бургас. „Ес-Пи-Ес“ЕООД Въведен в експлоатация
14 Жилищна сграда със смесено предназначение в УПИ – ІІ – 1881, кв. 41, к-с. „Братя Миладинови“, бул. „Ст. Стамболов“, гр. Бургас „МОНОЛИТ А.Д.” ЕООД и др. Въведен в експлоатация
15 Жилищна сграда, състояща се от подземен етаж, гаражен етаж, пет жилищни етажа, тавански етаж в УПИ II- 632, кв. 43-А, ул. “Плиска” №13, к-с “Лазур”, гр. Бургас Стоимен Грозданов, Атанас Вълков, Радка Вълкова, Даниела Петкова Въведен в експлоатация
16 Жилищна сграда в УПИ V-5885,5886, кв.40, к-с “Възраждане” на ул. “Ал. Велики” №62 гр. Бургас. „Ес-Пи-Ес“ЕООД Въведен в експлоатация
17 Жилищна сграда в УПИ ХІІ428, кв. 110, по плана на гр. Созопол Николай Динков Николов В строеж
18 Жилищна сграда с магазини, гаражи и офис – 5 бр. гаражи, 5 бр. магазини, офис, 16 бр. жилища, 5 бр. ателиета и домови ВиК и Ел. отклонения. Самостоятелна едноетажна сграда в дъното на имота – 5 бр. гаражи в УПИ ХІV-442, кв. 23, к-с. „Лазур“, гр. Бургас „Вип Строй” ЕООД, гр. Бургас и др. Въведен в експлоатация
19 Жилищна сграда в УПИ V-639, кв. 1, к-с. „Лазур“, гр. Бургас „Билд инвест 08“ЕООД Въведен в експлоатация
20 Жилищна сграда с ВиК домови отклонения в УПИ – XVI – 8, кв.108 на ж.р. “М. Рудник” гр. Бургас „Строител-95“ООД Въведен в експлоатация
21 Жилищна сграда в УПИ VIII – 1638, кв.82, ж.к. „Рудник” зона „Г”, гр. Бургас “МОНОЛИТ А. Д.” ЕООД и др. Въведен в експлоатация
22 Жилищна сграда с гаражи в УПИ V – 1638, кв.82, секция „Д”, ж.к. „Рудник”, зона „Г”, гр. Бургас. “МОНОЛИТ А. Д.” ЕООД и др. Въведен в експлоатация
23 Жилищна сграда в УПИ III-42, кв.27а, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас „БМН“ООД и др. Въведен в експлоатация
24 Жилищна сграда в УПИ II-42, кв.27а, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас. „БМН“ООД и др. Въведен в експлоатация
25 Сграда със смесено предназначение в УПИ VII-1655, кв. 99, по плана на ЦГЧ гр. Бургас “Монолит А.Д.”ЕООД гр.Бургас и др. Въведен в експлоатация
26 Жилищна сграда с ВиК домови отклонения в УПИ – XV – 8, кв.108 на ж.р. “М. Рудник” гр. Бургас „Строител-95“ООД Въведен в експлоатация
27 Жилищна сграда №1 с ВиК домови отклонения в УПИ II – 7508, 7509, кв. 54, к-с „Възраждане” гр. Бургас „Строител-95“ООД Въведен в експлоатация
28 Жилищна сграда за колективно обитаване, с партер с обслужващи функции в УПИ V-1638, кв.82, ж.к. „М. Рудник”, зона „Г” гр. Бургас МОНОЛИТ А. Д.” ЕООД Въведен в експлоатация
29 Жилищна сграда в УПИ Vа-525, кв. 68, с. Равда, Община Несебър „СВАРТЕХАВЕТ - САН СИЙ” ООД” Въведен в експлоатация
30 Жилищна сграда в УПИ Х-389, кв. 16, по плана на кв. „Победа“, ул. „Чаталджа“, гр. Бургас „Ес-Пи-Ес“ЕООД Въведен в експлоатация
31 Жилищна сграда с магазини в партера в УПИ VII-5007, кв.97, м. „Малко езеро”, гр. Поморие „Монолит А.Д.“ЕООД, Анести Кокинов Въведен в експлоатация
32 Жилищна сграда с офиси и ресторант в партера в УПИ XIII-5366, кв. 246, гр. Поморие „Монолит А.Д.“ЕООД Въведен в експлоатация
33 Сграда със смесено предназначение и външно ВиК отклонение в УПИ ХVI - 154, кв. 21, по плана на к-с „Славейков“ гр. Бургас „Артстрой иженеринг“ Здравко Янев Андронов и др. Въведен в експлоатация
34 Многофункционална жилищна сграда в УПИ I-5370, кв.26 по плана на к-с „Възраждане“, /идентификатор/ 07079.616.206, гр. Бургас „Монолит А.Д.“ЕООД и др. В строеж
35 Жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ XII-1427, кв.110, м. „Мисаря“ по плана на гр. Созопол „Монолит А.Д.“ ЕООД В строеж
36 Жилищна сграда в УПИ I-5577, 5578,5579,5580, кв.16, по плана на к-с „Възраждане“ ПИ 07079.617.115, гр. Бургас „Монолит А.Д.“ В строеж
37 Смесена сграда, в УПИ ХІV – 689, 680, 691, кв. 22, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас „Валко” ЕООД, гр. Бургас и др. Въведен в експлоатация