Лиценз « назад
От 17.11.1999г. “Васстрой консулт” ООД – Бургас е с лиценз за независим строителен надзор при проектирането и строителството на 14 вида строителство. През 2004г. фирмата е лицензирана като консултантска фирма с лиценз №ЛК - 000012/05.04.2004 г., а от 07.01.2014 г. правоспособността и е удължена с Удостоверение №РК - 0081/07.01.2014 г. до 07.01.2019 г.


pdf Удостоверение
pdf Лиценз - продължение
pdf Лиценз