Магазини /супермаркети/ и складови бази
Обект Възложител Статус
1 Търговска къща “Сакар” – надстройка на съществуващ сутерен част от отстъпено право на строеж в имот №25 ПЗ “Север” гр. Бургас „Тераком РС“ООД, гр. Бургас Въведен в експлоатация
2 Магазин и складова база на “Качика” ЕООД в УПИ II – 22, кв.60, м. “под шосето” землище гр. Бургас “КАЧИКА” ЕООД гр. Бургас Въведен в експлоатация
3 Магазин за промишлени стоки в УПИ І-197, 424, ПЗ „Победа“, гр. Бургас „Бутед“ АД, гр. Бургас Въведен в експлоатация
4 Търговска сграда на „Бургас комерс“АД, в УПИ ІХ-7, кв. 7, ПЗ „Победа“, гр. Бургас „Бургас Комерс“АД Въведен в експлоатация
5 „Магазин за хранителни стоки „ПЛЮС” / LIDL /, в УПИ XIV, кв.127, по плана ж. к. „М. Рудник”, гр. Бургас „Тенгелман Риъл Естейт Интернешенъл България“КД, гр. София Въведен в експлоатация
6 „Магазин за хранителни стоки „ПЛЮС”/ LIDL /, в УПИ ХХІ, кв. 6, по плана на гр. Провадия „Тенгелман Риъл Естейт Интернешенъл България“КД, гр. София Въведен в експлоатация
7 Склад за промишлени стоки на „Бургас Комерс” АД в УПИ IX-7, кв.7, ПЗ „Победа”, гр. Бургас. „Бургас Комерс“АД Въведен в експлоатация
8 Офис сграда с шоурум, в УПИ ХХІV-87, кв.5, ПЗ „Победа“, гр. Бургас „Елка – Ко“ООД Въведен в експлоатация
9 Магазин за хранителни стоки „ПЛЮС”/ LIDL /, в УПИ ХІ-556, 560, кв. 11, ПЗ „Север” ул. „Проф. Яким Якимов” гр. Бургас „Тенгелман Риъл Естейт Интернешенъл България“КД, гр. София Въведен в експлоатация
10 Преустройство на складова сграда, с идентификатор №07079.660.15.6, в УПИ IX-7, кв.7, ПЗ „Победа”, гр. Бургас. „Бургас Комерс“АД Въведен в експлоатация