Обществени сгради
Обект Възложител Статус
1 Офисна сграда на ул. Фердинандова №108 в п-л IV- 13, кв. №47 кв. Възраждане гр. Бургас „Совамат“ЕООД и др. Въведен в експлоатация
2 Обществена сграда с партер на две нива – магазин , три етажа и мансарда в им.Х-1161, кв.84, по плана на ЦГЧ гр.Бургас ул.”Александровска” 87 Светослав Савов Аладжов Въведен в експлоатация
3 Поща с учебен център и кметство с. Черноморец – Област Бургас. ТП „Български пощи“, гр. Бургас Въведен в експлоатация
4 Библиотека „П. Яворов“ - реконструкция на сграда на ул. „Булаир“ гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
5 Офис сграда с магазини и ВиК отклонения в УПИ – XII – 637, кв. 79, ул. “В. Априлов” №16 гр. Бургас Димитър Николов Гуджев Въведен в експлоатация
6 ЦДГ №3 – І-ви етап /северозападна сграда/ и ажурена ограда, в УПИ I, кв.12 по плана на кв. Крайморие – първи етап Община Бургас Въведен в експлоатация
7 Общностен център – ОДЗ №13 в УПИ I, кв.121, зона В, ж.к. „М. Рудник“ гр. Бургас - I етап Община Бургас Въведен в експлоатация
8 „Целодневна детска градина – І етап – тяло В и тяло Д /частично/“ Местонахождение: УПИ І, кв. 65, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
9 „Общностен център – ОДЗ №13 – Блок Б”, с местонахождение: ПИ, с индификатор 07079.653.615 УПИ І, кв.121, по плана на зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
10 „Филиал на ЦДГ „Вълшебство“ №6 – първи етап: Ремонт и вътрешно преустройство за възстановяване функцията на съществуваща сграда като детска ясла и градина , с местонахождение: ПИ с идентификатор: №07079.607.359 по КК на гр. Бургас, УПИ І, в кв. 31, по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
11 Пристройка за физкултурен салон, бюфет и кабинети към съществуваща училищна сграда в УПИ I, кв.165 по плана на ЗЦГЧ на гр. Бургас – I етап Община Бургас Въведен в експлоатация
12 Административно – търговска сграда в УПИ XI-958, кв. 128, ул. “Александровска” №111 гр. Бургас „ЕС ПИ ЕС” ЕООД Въведен в експлоатация