По значими инфраструктурни обекти
Вик
Обект Възложител Статус
1 Реконструкция канализационна мрежа кв. Странджа гр. Айтос Община Айтос Въведен в експлоатация
2 Канализация кв. “П.Р. Славейков гл. колектор от ОК 226 до ОК 342 гр. Карнобат. Община Карнобат Въведен в експлоатация
3 Външен водопровод в с. Горица от деревация “ Камчия “. Община Поморие Въведен в експлоатация
4 Тласкателен водопровод с помпина станция от ПС с. Приселци до резервоар с. Раковсково Община Несебър Община Несебър Въведен в експлоатация
5 Външен водопровод за водоснабдяване на с. Листец от деривация “Камчия”. Община Руен Въведен в експлоатация
6 Канализация с. Мъглен – гл. колектор, Община Айтос Община Айтос Въведен в експлоатация
7 КПС „Сарафово” с тласкател до ПСОВ „Поморие” – I и II етап Община Бургас Въведен в експлоатация
8 Водоснабдителна система с. Добра Поляна, Община Руен Община Руен Въведен в експлоатация
9 „Канализация кв. Победа – IV етап - Домови отклонения”, кв. Победа, гр. Бургас, Община Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
10 Канализация с. Мъглен – II/А етап, Община Айтос Община Айтос Въведен в експлоатация
11 Изграждане на канализационна система в с. Пирне, Община Айтос Община Айтос Въведен в експлоатация
12 Локална пречиствателна стонция за отпадни води в ПИ27454.23.63, с. Емона, м. Кладери, Община Несебър „Дарс Инвест“ЕООД, гр. София Въведен в експлоатация
13 Площадкови водопровод и канализация на „Бургас Комерс” АД в УПИ IX-7, кв.7,ПЗ „Победа”, гр. Бургас „Бургас Комерс“АД, гр. Бургас. Въведен в експлоатация
14 Уличен канал /канализация/ ф300 от сградно канализационно отклонение за ПИ 023085 до локална пречиствателна станция, м. „Кладери“, с. Емона, Община Несебър Община Несебър Въведен в експлоатация
Ел. обекти
Обект Възложител Статус
1 Реконструкция на кабели 20кV – „Дъга”, „Мираж”, „Диоген”,„Еврика”, „Арома” и „Лада” в УПИ XIV, кв.127, ж. к. „М. Рудник”, гр. Бургас „Иммобилия – България търговия“КД, гр. София Въведен в експлоатация
2 Подмяна на МТП -400 кVA с БКТП-1х630 кVA, 20/0,4 кв. в УПИ IV-4493, кв. 77б, м. „Лясковско шосе” в землището на гр. Айтос „Айс Лес“ ООД, гр. Айтос Въведен в експлоатация
3 Трафопост БКТП и кабелна линия 20 кV в УПИ XI – 556,560, кв.11, ПЗ „Север” гр. Бургас „Тенгелман Риъл Естейт Интернешенъл България“КД, гр. София Въведен в експлоатация
4 Благоустрояване и паркоустрояване, рехабелитация на алейна мрежа, осветителни стълбове и поливна система на територията на „Приморски парк“- подобект: Парково осветление и видио наблюдение на „Приморски парк“ гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
5 Реконструкция на улично осветление ул. „Транспортна“, „ж.к. „Изгрев“ гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
6 Светофарна уредба на ул. „Въстанническа“ и „източна районна артерия“ ж.к. „М. Рудник“ гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
Вятърни генератори
Обект Възложител Статус
1 Вятърен генератор – ІІ етап в УПИ II-28, масив 22 м. „Мангеле коросу” вземлището на с. Зетьово, Община Айтос „Стефанови“ ООД Въведен в експлоатация
2 Вятърен генератор, 1kV; кабел 20kV и БКТП 20/0,4 kV, 1х400 kVА,в УПИ VI – 26, кв.22 в землището на с. Зетьово, Община Айтос „Стефанови“ООД, гр. Айтос Въведен в експлоатация
3 „Вятърен генератор, с кабел, в УПИ VІІ-27, кв. 22, м. “Мангеле коросу“, землище на с. Зетьово, Община Айтос „Виста Агро“ ЕООД, гр. Айтос Въведен в експлоатация