Саниране и мерки за енергийна ефективност на същ. сгради
Обект Възложител Статус
1 Ремонт на ЦДГ „Калина Малина”, гр. Айтос, УПИ, кв. 221, по плана на гр. Айтос Община Айтос Въведен в експлоатация
2 Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №11 „Чайка“ к-с „Меден Рудник“ гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
3 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност по ЛОТ2: ОДЗ №10 „Славейче“ гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
4 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност по ЛОТ3: ЦДГ №10 „Слънце“ гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
5 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност по ЛОТ1: ОДЗ №9 „Делфин“ гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
6 В ъвеждане на мерки за енергийна ефективност по ЛОТ4: ЦДГ №31 „Веселушко“ гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
7 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за ЦДГ „Ракета“ – с. Твърдица и филиал в ОУ „Хр. Ботев“ – с. Маринка Община Бургас Въведен в експлоатация
8 ОДЗ №12 „Радост“ гр. Бургас, к-с „Възраждане“, ул. „Васил Левски“ №104, кв.17, УПИ VI – Захранване с природен газ на кондензни котли за отопление и БГВ и отоплителна инсталация; Система със слънчеви колектори за БГВ Община Бургас Въведен в експлоатация
9 Строеж: „Саниране сградата на ОДЗ №3 – „Звънче“ – блок 1 , блок 2, блок 3 и административно – кухненски блок, в ПИ с идент. по КК на гр. Бургас №07079.602.141, УПИ І-141, кв. 30, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
10 Строеж: „Изпълнение на мерки по повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ №7 – „Райна Княгиня“, в ПИ с идент. по КК на гр. Бургас №07079.602.210, УПИ І--210, кв. 15, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
11 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОДЗ №2 – „Звездица“ – блок1, блок 2, блок 3, блок 4 и блок 5“, в ПИ с идент. по КК на гр. Бургас №07079.601.119, УПИ ХV, кв. 9, по плана на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
12 Строеж: „Саниране сградите на ОДЗ №5 – „Иглика“ – павилиони „розов“, „зелен“, „жълт“, „син“ и административно – кухненски блок“, в ПИ с идент. по КК на гр. Бургас №07079.602.408, УПИ І-408, кв. 52, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
13 Строеж: „Саниране сградите на ОДЗ №6 – „Ран Босилек“ – 4 бр., в ПИ с идент. по КК на гр. Бургас№07079.501.146, УПИ І, кв. 5, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация
14 Строеж: „Саниране сградите на ОДЗ №15 – „Моряче“, в ПИ с идент. по КК на гр. Бургас №07079.602.60, УПИ V-60, кв. 22, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас Община Бургас Въведен в експлоатация