Ваканционни селища и курортни сгради за сезонно ползване
Обект Възложител Статус
1 Ваканционно селище “Сан сий” в УПИ V-540, кв.68 по плана на с. Равда, Община Несебър – втори етап – два броя триетажни близнаци къщи. „СВАРТЕХАВЕТ САН СИЙ”ООД Въведен в експлоатация
2 Вилно селище „Колокита“, местността „Буджака“, гр. Созопол “Приват инженеринг” АД гр. София Издадени Разрешения за строеж
3 Ваканционно селище „Равда Сан Сий” в УПИ V-540, кв.68 по плана на с. Равда, Община Несебър – трети етап – жилищна сграда за сезонно ползване „СВАРТЕХАВЕТ САН СИЙ”ООД и др. Въведен в експлоатация
4 Жилищен комплекс в УПИ I-021016, 021017, 021018 в м. „Рибарницата” по плана на с. Лозенец, Община. Царево –строителство „Бул Травел“ Турс“ООД Въведен в експлоатация
5 Ваканционно селище “Равда САН СИЙ - 2” в имот №068007, м. „Хендек тарла„ с. Равда, Община Несебър “Свартехавет Собо” КД гр.София Въведен в експлоатация
6 Представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване със сградни ВиК отклонения в УПИ I- 438 в м. „Ачмалъци” в землището на гр. Созопол „Прибор строй“ ЕООД и др. Въведен в експлоатация
7 Жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ ІІІ-495, кв. 2301, по плана на КК „Сл.бряг – азпад“, Община Несебър „Дин строй“ЕООД, „Делова седмица – Медия“ООД, „Ес-Пи-Ес“ЕООД В строеж
8 Ваканционен клуб в ПИ 033085, м. „Кладери“, с. Емона, Община Несебър „Емона 2000“ЕООД, гр. София В строеж
9 Ваканционен селище в ПИ 27454.23.63, м. „Кладери“, с. Емона, Община Несебър “Дарс Инвест“ЕООД, гр. Несебър В строеж
10 Ваканционен селище в ПИ 27454.23.19, м. „Кладери“, с. Емона, Община Несебър „Фрам Билд“АД, гр. Бургас. В строеж