За нас « назад
Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви представим дейността на нашата фирма от създаването и през 1999 г. до момента.
От 17.11.1999г. “Васстрой консулт” ООД – Бургас е с лиценз за независим строителен надзор при проектирането и строителството на 14 вида строителство. През 2004г. фирмата е лицензирана като консултантска фирма с лиценз №ЛК - 000012/05.04.2004 г., а от 07.01.2014 г. правоспособността и е удължена с Удостоверение №РК - 0081/07.01.2014 г. до 07.01.2019 г.
Дружеството е внедрило система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и система за управление по околна среда БДС EN ISO 14001:2005

“Васстрой консулт” ООД е член на БААИК /Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти/ от създаването и до момента, която е единствен и пълноправен член на Европейската федерация на консултантите /EFCA/ и Световната федерация на консултантите /FIDIC/. Фирмата е регистрирана по ДДС.

Всяка година “Васстрой консулт” ООД подновява застраховката си за професионална отговорност отговорност при “УНИКА“ АД – гр. Бургас.
Задължителен обхват на дейността по ЗУТ
Изготвяне оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа – чл. 142, ал.4 от ЗУТ; Издаване на строителна линия. Извършване на строителен надзор при изграждането на строежа и спазване на изискванията на чл.168 от ЗУТ; Изготвяне на технически паспорт на обекта; Годност на строежа за издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
Допълнителен обхват на дейностти по ЗУТ
Изпълнение на инвеститорски контрол на обекта; Геодезично заснемане за издаване на Удостоверение по чл.54а от ЗКИР; Обследване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорт съгласно Наредба №5; Изготвяне на екзекутивна документация и др.