Обекти « назад
Обекти с нашата оценка
В своята дългогодишна история, благодарение на високия си професионализъм и лоялност към клиента, фирмата е извършила оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на над 500 разнородни обекта на територията на страната и региона.

» Жилищни обекти
» Хотели
» Ваканционни селища и курортни сгради за сезонно ползване
» Общестевни сгради
» Магазини Супермаркети и складови бази
» Производствени обекти
» По значими инфраструктурни обекти
» Саниране и мерки за енергийна ефективност на същ. сгради